Medlemmers rettigheder

Eskebjerg vandværk


§ 4 - Medlemmernes rettigheder


Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Kalundborg Kommune godkendte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.


Retur til Vedtægter