Tegningsret

 

CVRNR 32742017


§ 11 - Tegningsret


Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Alle bilag skal inden udbetaling være attesteret af et bestyrelsesmedlem.


Retur til Vedtægter


 

Regelmæssig

Drift