Forholdsregler

 

CVRNR 32742017

 

Regelmæssig

Drift

Forholdsregler

ved eventuel vandforurening

ANBEFALINGER FOR ANVENDELSE AF FORURENET DRIKKEVAND

Nedenfor er angivet eksempler på, i hvilke situationer man kan bruge forurenet vand, selv om der er givet kogeanbefalinger. Udgangspunktet er dog, at man ikke skal anvende forurenet vand.

Nedennævnte eksempler på anvendelse af forurenet drikkevand gælder ikke sygehuse/tandlægeklinikker, institutioner og lignende, idet de pågældende institutioner mv. ikke må anvende/bruge forurenet vand.


Madlavning

Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o. lign. (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt e. a. til fødevarerne), idet mikroorganismerne dræbes af kogningen. Det forurenede vand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grøntsager, i stedet kan skylningen foretages med kogt vand.


Personlig hygiejne

Vandet vil ofte kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Anvendelse af forurenet vand til badning vil afhænge af vandets forureningsgrad.

Forurenet vand må ikke bruges til tandbørstning. Kogt vand kan anvendes. Proteser o. lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand.


Opvask

Forurenet drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, idet der kan ske smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte).

Institutionsopvaskemaskiner, der ved slutskyl opnår en temperatur af vandet på mindst 80 °C, kan anvende forurenet vand.


Tøjvask

Til maskinvask ved temperatur >60 °C kan anvendes forurenet vand.


Vanding

Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med forurenet vand.

Ved kogning forstås i denne sammenhæng opvarmning af vandet til 100 °C i 2 minutter. Såfremt der anvendes elkedel, skal vandet gives to opkog med 2-5 minutters mellemrum.

Hvad er kimtal?

Kimtal ved 22 °C er et udtryk for vandets indhold af bakterier, der er naturligt forekommende.

Jord- og vandbakterier lever af jorden og vandets indhold af organisk stof. Større forekomst af disse bakterier tyder på en forurening med overfladevand eller jordvand.