Beredskabsplan

Eskebjerg vandværk

Beredskabsplan


Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen:


  • ”Lov om vandforsyning”, lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 med senere ændringer.
  • Vandforsyningsplan Kalundborg Kommune – ledningsnet.
  • Tilstandsrapport for vandforsyningsanlægget.

 

1.      Etablering af nøddrikkevandsforsyning.

2.      Beskyttelse af vandforsyningen mod følger af forurening.

3.      Beskyttelse mod og afhjælpning af eventuelle skader på vandværk og ledningsnet.

 

Kommunal vandforsyningsplan.

 

  • Angivelse og lokalisering af forventet vandbehov.
  • Placering, ydeevne, kvalitet, behandlingsanlæg, beholderanlæg, pumpeanlæg, kapacitet, teknisk tilstand og vedligeholdelsestilstand.
  • Ledningsnet

 


Vandværkets beskrivelse af råvandsanlæg, behandlingsanlæg samt ledningsdokumentation. 

Boringer DGU Nr. 197.314

                      Nr. 197.518


Se alarmeringsliste


Se telefonliste