Meddelelser

 

Regelmæssig

Drift

 

CVRNR 32742017

Meddelelser 

Lørdag, den 9. marts 2024.

Generalforsamling afholdt.

Formand aflagde beretning for 2023, Regnskab godkendt, Budget for 2024 godkendt, Genvalg til Jørgen Vognstoft og Claus Jørgen Rasmussen, Bestyrelsessupleanter Majbrit Achen, Steffan Andersen og Claus Ingemann (hhv 1,2 3), Revisor Kim Jensen, Revisor suppleant Inger Mangor, Ingen indkomne forslag.

Tak for deltagelse og god ro og orden.

 

Søndag, den 18. februar 2024.

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 9. marts 2024, kl. 14.00
i Eskebjerg forsamlingshus.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2024 forelægges til godkendelse
 5. Valg af bestyrelse
  På valg er Jørgen Vognstoft og Claus Jørgen Rasmussen (Begge modtager genvalg)
 6. Valg af bestyrelses supleant
 7. Valg af revisor
  På valg er Kim Jensen
 8. Valg af revisorsupleant
  På valg er Inger Mangor
 9. Eventuelt


      Og så byder foreningen på ostemadder og kaffe/the. Vi glæder os til at se jer,

Bestyrelsen


Torsdag, den 30. november 2023.

Eskebjerg Vandværk oplever et stort vandforbrug i Bregninge området lige nu. Vi beder alle i området om at undersøge sin vandinstallation for at kunne finde ud af hvor bruddet er .


Torsdag, den 12. oktober 2023.

Vi skal have udskiftet en hoved ventil mellem Kalundborgvej og Skovvejen. Derfor er vi nødt til at lukke for vandet i det område tirsdag den 17. oktober 2023 mellem kl. 8.30 og 12.00. Vi undskylder for ulejligheden.


Søndag, den 3. september 2023.

Vi har holdt bestyrelsesmøde d.d. og her takkede Boye Jakobsen af som bestyrelsesmedlem i vandværket. Boye har en fortid som bestyrelsesformand i Bregninge vandværk og indtrådte i Eskebjerg vandværks bestyrelse ved sammenlægningen af Bregninge og Eskebjerg vandværker. Boye har været sammenlagt 47 år i vandværkerne. Det er en flot præstation  og vi vil komme til at savne hans deltagelse i det daglige arbejde.  Bestyrelsen takker Boye for langt, dedikeret og energisk arbejde. Boye bliver afløst af Per Isaksen.

 

Onsdag, den 26. april 2023.

Vi har fundet en utæthed i området omkring vores trykforøgerstation i Hagendrup. Derfor vil vi udbedre skaden fredag den 28. april 2023 mellem kl. 7.30 og 12.00. Vi skynder os at reparere skaden. Efter reparation kan der forekomme hvidt vand (som blot er luft i vandet ((ikke farligt))) Bare lad vandet løbe et øjeblik og vandet bliver klart igen. 

De berørte husstande får en sms fra vandværket på dagen.


Onsdag, den 8. marts 2023.

1: Kim Jensen valgt til dirigent

2: Beretning omtalte frostsprængning og andre brud. Kalundborg forsyning laver prøveborringer i områder. Udskiftning af målere til elektronisk. BNBO er afventende regeringen. Ingen måling/fund af PHOS. Ny motorvej ingen problemer for os. Vandprisen stiger med 2 kr. til 8 kr. Slambassin udvidelse er sendt til hjørne indtil vi får brug for udvidelsen. SMS-system er igangsat, men kører ikke optimalt. Beretning godkendt.

3: Regnskab godkendt.

4: Budget godkendt.

5: Takkeord til Niels Dahl. Henrik Klindt og Boye Jacobsen er begge genvalgt. Søren Jeppesen indtræder som nyt bestyrelsesmedlem.

6:                      1. suppleant:   Per Isaksen

                         2. suppleant:   Steffen Andersen

7: Kim Jensen er genvalgt som revisor.

8: Ingen Mangor er genvalgt som revisor suppleant.

9: Ingen indkomne forslag.


Lørdag, den 4. marts 2023.

Eskebjerg vandværk afholder generalforsamling kl. 14.00 i Eskebjerg forsamlingshus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for 2023 forelægges til godkendelse
5. Valg af bestyrelse: Niels Dahl Jensen modtager ikke genvalg.

                                  Henrik Klindt og Boye Jakobsen modtager genvalg.
7. Valg af bestyrelses suppleant: På valg: Per Isaksen
8. Valg af revisor: På valg er valg Kim Jensen
9. Valg af revisor suppleant: På valg er Inger Mangor
10. Indkomne forslag. Ingen
11. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffebord
Vel mødt - Bestyrelsen


Søndag, den 1. januar 2023.

Godt nytår til jer alle.


Søndag, den 24. juli 2022.

Husk at du kan tilmelde dig vores SMS-service hvor vi kan orientere dig om vandbrud, møder og driftsmæssige tiltag på vandværket. Se i menuen SMS-SERVICE.


Tirsdag, den 1. marts 2022.

Eskebjerg Vandværk indkalder til ordinær generalforsamling i Eskebjerg Forsamlingshus.
Lørdag den 12. marts 2022 kl. 14.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for 2022 forelægges til godkendelse
5. Valg af bestyrelse: På valg er Claus Jørgen Rasmussen og Jørgen Vogntoft
7. Valg af bestyrelses suppleant: På valg: Per Isaksen
8. Valg af revisor: På valg er valg Kim Jensen
9. Valg af revisor suppleant: På valg er Inger Mangor
10. Indkomne forslag. Ingen
11. Eventuelt

 Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffebord
Vel mødt - Bestyrelsen


Tirsdag, den 8. februar 2022 kl 13.55.

Så er brudet repareret. Du kan måske opleve at dit vand ikke helt ser ud som det plejer, men lad vandet løbe et stykke tid og du vil få klart vand igen. Vi skyller rørene så godt vi kan.


Tirsdag, den 8. februar 2022 kl 10.30.

Ledningsbrud ved Torpevej - Wilhelmshøjvej. Der arbejdes på højtryk for at reparere bruddet.

Berørt område er hele Bregninge by , Bregningvej og Daurupvej

Tidshorisont ukendt.


Onsdag, den 19. januar 2022.

Så er vi færdige med arbejdet i Bregninge og der er vand igen.


Tirsdag, den 11. januar 2022.

Til andelshaverne i Eskebjerg Vandværks sektion Bregninge.

Grundet ledningsomlægning ved den nye vej tilslutning på Kalundborgvej er vi nødt til at lukke for vandforsyningen onsdag den 19. januar 2022 i perioden 8.00 til 13.00. Hvis vi bliver færdig før tid, åbner vi selvfølgelig så hurtigt som muligt.

Det gælder for følgende veje:

Dele af Kaldredvej, dele af Kalundborgvej, Bregningevej, Sultenkrog, Nyrandsvej, Amfibivej og Gammelreand.

Når der er vand på anlægget igen, kan der forekomme brunligt vand. sDet fremkommer af okkeraflejringer i ledningsnettet, der eventuelt har løsnet sig, når ledningen bliver trykløs. Dette er ufarligt, men ikke kønt at se på. Dette kan kun fjernes ved at lade vandet løbe lidt indtil vandet igen bliver klart.


Tirsdag, den 28. september 2021.

Så er der åbent igen på Vænget.


Tirsdag, den 28. september 2021.

Vi lukker for vandet på vænget kl 14.45 til kl 16.00 for at reparere et brud. Vi åbner så hurtigt som muligt igen.


Søndag, den 28. februar 2021.

På bestyrelsesmødet i dag blev det vedtaget at udskyde generalforsamlingen til foråret 2022 i håb om mere normale tilstande. Regnskab for 2020 blev godkendt og der blev lagt nyt budget for 2021. Der er derfor ingen udskiftning i bestyrelse, revisorer og suppleanter.


Lørdag den 13. februar 2021.

Så er det tid for at holde øje med frostsprængninger i og omkring sit hus. Der er begyndt at komme meldinger om at der er fundet sprængte rør. Når vand fryser, udvidet det sig og kan sprænge rør og samlinger. Typisk opdages det først, når det begynder at tø. Vi har et forhøjet vandforbrug i Bregninge området. Vi opfordrer derfor alle i hele Eskebjerg Vandværks forsynings område at holde øje med sine rør og vandforbrug. Start med at checke måleren for at se om der skulle være forbrug selv om der er lukket for vandet.


Tirsdag, den 15. september 2020.

Natten mellem mandag og tirsdag var vi ude at lede efter et muligt brud. Lige før vi gik igang faldt vandforbruget til det normale. Vores gæt er, at det drejer sig om et toilet, som løber. Derfor kan vi kun opfordre jer til at checke om I skulle have dryppende vandhaner eller et løbende toilet. Ud over at det er vandspild, kan det også være en større økonomisk overraskelse.


Lørdag den 12. september 2020.

Vi oplever i øjeblikket et øget vandforbrug. Det kan være et brud eller et forbrug.  Vi beder om at alle undersøger deres målere for at kunne finde årsagen. Det drejer sig om Eskebjerg by, Højstedvej, Eskebjergvej, Nyløkkevej, Alleshavevej, Eskebjerg Strandvej, Wilhelmshøjvej. Hvis du opdager en vandpyt som ikke plejer at være der, så giv os besked på 23459662 eller formand@eskebjergvandvaerk.dk.

På forhånd tak.


Onsdag den 18. Marts 2020.

På generalforsamlingen blev det besluttet at ændre vedtægt 10 til den nye formulering jævnfør punkt 5 i dagsordenen i den ordinære indkaldelse til generalsforsamling. Ved det ordinære forsamling var der ikke stemmeberettigede nok (2/3 af alle stemmeberetigede medlemmer) og derfor blev punktet taget op igen i den ekstraordinære generalforsamling og enstemmigt valgt af de fremmødte stemmeberettigede .


Lørdag den 22. februar 2020.

Eskebjerg Vandværk indkalder til ordinær generalforsamling i Eskebjerg Forsamlingshus.
Lørdag den 7. marts 2020 kl. 14.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for 2020 forelægges til godkendelse
5. Ændring af vedtægt paragraf 10 Ny formulering:
”Selskabets bestyrelse består af 5 til 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad
gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår halvdelen af
medlemmerne, første gang efter lodtrækning. Den siddende bestyrelse afgør behovet for
antallet af medlemmer i bestyrelsen”.
Afstemning.
6. Valg af bestyrelse: På valg er Henrik Klindt, Nils Dahl og Boye Jakobsen
7. Valg af bestyrelses suppleant: På valg: Per Isaksen
8. Valg af revisor: På valg er valg Kim Jensen
9. Valg af revisor suppleant: På valg er Inger Mangor
10. Indkomne forslag. Ingen
11. Eventuelt

                                              ---oooOOOooo---

Eskebjerg Vandværk indkalder til ekstraordinær generalforsamling i Eskebjerg
forsamlingshus
Lørdag den 7. marts 2020 kl. 15.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Ændring af vedtægt paragraf 10
(se pkt. 5 i ordinær indkaldelse)
Afstemning

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffebord
Vel mødt - Bestyrelsen


Torsdag d. 28. november 2019.

Den nye trykforøger er nu sat på plads og er i drift. 


Søndag d. 23. november 2019.

Meddelelse om lukning af vand. Vores trykforøger i Hagendrup skal udskiftes for at sikre vandforsyningen i det område. Den nuværende har kørt i omkring 20 år. Derfor vil vi skifte den ud med en tidssvarende trykforøger og samtidig få den tilsluttet vores SRO anlæg med henblik på at kunne se udstyret og få alarmer via vores automatiske overvågning.


Datoen er sat til Torsdag den 28. november 2019 hvor der vil blive lukket for vandet hele dagen med start ca 7.30. Vi kan ikke sige præcis hvornår på dagen vandet kommer igen, men der vil blive arbejdet på at det bliver så hurtigt som muligt.

Det kan være smart at tappe vand af aftenen før til diverse formål. Husk også at toiletet ikke vil få vand til udskyldning før at trykket kommer tilbage. På grund af udskiftningen kan vandet se gult eller brunt ud i den første tid. Det er okker som er ufarligt. Man skal lade vandet løbe i et stykke tid indtil vandet ser klart ud igen. Man skal derfor ikke starte sin opvaskemaskine eller vaskemaskine lige med det samme.


Onsdag d. 31. juli 2019.

Der vil være lukket for vandet i perioden 10-15 pga udskiftning af hoved ventiler. Der er en lille risiko for at der er lidt brunt vand når der kommer vand igen, det er ufarligt men ikke særligt kønt og den eneste måde at få afhjulpet det er at lade vandet løbe lidt så bliver det klart igen.

 

Onsdag d. 20. februar 2019.

Der vil være lukket for vandet fra kl 10.00 - 12.00 i hele det gamle Bregninge forsyningsområde. Tryk-reduserings-ventilen skal repareres. Ud over det manglende vand skulle der ikke være gener. Vi undskylder ulejligheden.


Onsdag 19 december 2018.

Der vil være lukket for vandforsyningen fra kl. 900 til kl. 1200 på følgende ledninger : Hagendrup by, Davrupvej, Hagendruphuse og hele det gamle Bregninge forsyning område. Vi skal have repareret en an boring og have monteret en ny stophane på ledningsnettet.

Der er en lille risiko for at der er lidt brunt vand når der kommer vand igen, det er ufarligt men ikke særligt kønt og den eneste måde at få afhjulpet det er at lade vandet løbe lidt så bliver det klart igen.


Tirsdag 4. december 2018.

På grund af reparation af trykreduceringen i Bregninge vil der blive lukket for vandet torsdag den 6. december 2018 fra kl 13.00 til 15.00. Brugere i det gamle Bregninge vandværk vil blive berørt af denne nødvendige reparation. Vi vil sørge for at lukningen bliver så kort som muligt.


 

Søndag 18. november 2018.

Der vil være forringet tryk på ledningen på Højstedvej, dele af Hagendrupvej og en del af Eskebjergvej mod Føllenslev Tirsdag 27.11 2018 mellem 8.00 og 9.30 grundet en strømafbrydelse.

 

Tirsdag 18. september 2018.

Alt ånder fred og ro på vandværket.


Mandag 27. august 2018


Vi har planlagt en reparation på hovedledningen fra vandværket og en udskiftning af 2 hovedmålere. Dette vil blive lavet natten mellem

torsdag den 30. august 2018 og fredag den 31. august 2018.


Vi ser os derfor nødsaget til at lukke for vandforsyningen fra torsdag den 30. august 2018 kl. 2300. Vi regner med at reparationen tager 2 til 4 timer og forventer at alle har vand på igen senest kl. 0500 fredag morgen.


Lad venligst være med at starte opvaskemaskinen og vaskemaskinen torsdag aften da det kan give et dårligt resultat uden vand, men husk at tappe lidt vand til aftenkaffen og til morgenkaffen hvis I starter tidligt.


I kan opleve at der er luft i anlægget når I begynder at bruge vand igen, det forsvinder hurtigt.


I kan ligeledes også risikere at der er misfarvninger. Dette er okker der normalt sidder i vandledningerne, men det kan løsne sig når trykket går af anlægget. Dette er ufarligt, men ikke kønt og der er kun en måde at få vandet klart igen - nemlig at lade vandet løbe lidt.


Vi undskylder og beklager eventuelle gener, men vi er nødt til dette for at kunne opretholde et velfungerende vandværk.


Tordag 7. juni 2018

Konstateret rørbrud på anboring/stikledning Eskebjergvej 28. Rørbrud repareret. Alle får vand igen.


Fredag 4. maj 2018.

Rørbrud repareret. Alle får vand igen. 


Torsdag 3. maj 2018.

Konstateret rørbrud ved vandværket. Dette berører alle på Hagendrupledningen og alle i Bregninge. Der vil blive lukket for vandet fredag 4. maj 2018 fra kl 8.00. Varrighed mellem 1 - 4 timer.

 

Torsdag 12. april 2018.

Rørbrud er blevet repareret. Der kan efterfølgende være brunt vand i hanen. Det er ufarligt. Man afhjælper dette ved at lade vandhanen løbe et stykke tid indtil vandet bliver klart igen.


Onsdag d. 11. april 2018.

Konstateret rørbrud i krydset Eskebjergvej - Højstedvej.