Beredskabsplan

Regelmæssig

Drift

 

CVRNR 32742017

Beredskabsplan


Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen:


”Lov om vandforsyning”, lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 med senere ændringer.

Vandforsyningsplan Kalundborg Kommune – ledningsnet.

Tilstandsrapport for vandforsyningsanlægget.

 

1.      Etablering af nøddrikkevandsforsyning.

2.      Beskyttelse af vandforsyningen mod følger af forurening.

3.      Beskyttelse mod og afhjælpning af eventuelle skader på vandværk og ledningsnet.

 

Kommunal vandforsyningsplan.

 

Angivelse og lokalisering af forventet vandbehov.

Placering, ydeevne, kvalitet, behandlingsanlæg, beholderanlæg, pumpeanlæg, kapacitet, teknisk tilstand og vedligeholdelsestilstand.

Ledningsnet

 


Vandværkets beskrivelse af råvandsanlæg, behandlingsanlæg samt ledningsdokumentation. 

Boringer DGU Nr. 197.314

                      Nr. 197.518


Se alarmeringsliste


Se telefonliste