Meddelelser

Eskebjerg vandværk

Meddelelser

 

Onsdag d. 20. februar 2019

Der vil være lukket for vandet fra kl 10.00 - 12.00 i hele det gamle Bregninge forsyningsområde. Tryk-reduserings-ventilen skal repareres. Ud over det manglende vand skulle der ikke være gener. Vi undskylder ulejligheden.

 

Onsdag 19 december 2018

Der vil være lukket for vandforsyningen fra kl. 900 til kl. 1200 på følgende ledninger : Hagendrup by, Davrupvej, Hagendruphuse og hele det gamle Bregninge forsyning område. Vi skal have repareret en an boring og have monteret en ny stophane på ledningsnettet.

Der er en lille risiko for at der er lidt brunt vand når der kommer vand igen, det er ufarligt men ikke særligt kønt og den eneste måde at få afhjulpet det er at lade vandet løbe lidt så bliver det klart igen.

 

Tirsdag 4. december 2018.

 

På grund af reparation af trykreduceringen i Bregninge vil der blive lukket for vandet torsdag den 6. december 2018 fra kl 13.00 til 15.00. Brugere i det gamle Bregninge vandværk vil blive berørt af denne nødvendige reparation. Vi vil sørge for at lukningen bliver så kort som muligt.

 

Søndag 18. november 2018.

Der vil være forringet tryk på ledningen på Højstedvej, dele af Hagendrupvej og en del af Eskebjergvej mod Føllenslev Tirsdag 27.11 2018 mellem 8.00 og 9.30 grundet en strømafbrydelse.

Tirsdag 18. september 2018.

Alt ånder fred og ro på vandværket.

 

Mandag 27. august 2018

 

Vi har planlagt en reparation på hovedledningen fra vandværket og en udskiftning af 2 hovedmålere. Dette vil blive lavet natten mellem

torsdag den 30. august 2018 og fredag den 31. august 2018.

 

Vi ser os derfor nødsaget til at lukke for vandforsyningen fra torsdag den 30. august 2018 kl. 2300. Vi regner med at reparationen tager 2 til 4 timer og forventer at alle har vand på igen senest kl. 0500 fredag morgen.

 

Lad venligst være med at starte opvaskemaskinen og vaskemaskinen torsdag aften da det kan give et dårligt resultat uden vand, men husk at tappe lidt vand til aftenkaffen og til morgenkaffen hvis I starter tidligt.

 

I kan opleve at der er luft i anlægget når I begynder at bruge vand igen, det forsvinder hurtigt.

 

I kan ligeledes også risikere at der er misfarvninger. Dette er okker der normalt sidder i vandledningerne, men det kan løsne sig når trykket går af anlægget. Dette er ufarligt, men ikke kønt og der er kun en måde at få vandet klart igen - nemlig at lade vandet løbe lidt.

 

Vi undskylder og beklager eventuelle gener, men vi er nødt til dette for at kunne opretholde et velfungerende vandværk.

 

Tordag 7. juni 2018

Konstateret rørbrud på anboring/stikledning Eskebjergvej 28. Rørbrud repareret. Alle får vand igen.

 

Fredag 4. maj 2018.

Rørbrud repareret. Alle får vand igen.

 

Torsdag 3. maj 2018.

Konstateret rørbrud ved vandværket. Dette berører alle på Hagendrupledningen og alle i Bregninge. Der vil blive lukket for vandet fredag 4. maj 2018 fra kl 8.00. Varrighed mellem 1 - 4 timer.

Torsdag 12. april 2018.

Rørbrud er blevet repareret. Der kan efterfølgende være brunt vand i hanen. Det er ufarligt. Man afhjælper dette ved at lade vandhanen løbe et stykke tid indtil vandet bliver klart igen.

 

Onsdag d. 11. april 2018.

Konstateret rørbrud i krydset Eskebjergvej - Højstedvej.

 

 

Opdateret d. 18. september 2018