Beredskabsplan

Eskebjerg vandværk

Beredskabsplan

 

Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen:

 

  • ”Lov om vandforsyning”, lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 med senere ændringer.
  • Vandforsyningsplan Kalundborg Kommune – ledningsnet.
  • Tilstandsrapport for vandforsyningsanlægget.

1. Etablering af nøddrikkevandsforsyning.

2. Beskyttelse af vandforsyningen mod følger af forurening.

3. Beskyttelse mod og afhjælpning af eventuelle skader på vandværk og ledningsnet.

Kommunal vandforsyningsplan.

  • Angivelse og lokalisering af forventet vandbehov.
  • Placering, ydeevne, kvalitet, behandlingsanlæg, beholderanlæg, pumpeanlæg, kapacitet, teknisk tilstand og vedligeholdelsestilstand.
  • Ledningsnet

 

Vandværkets beskrivelse af råvandsanlæg, behandlingsanlæg samt ledningsdokumentation.

Boringer DGU Nr. 197.314

Nr. 197.518

 

Se alarmeringsliste

 

Se telefonliste